Plea for walking. Pleidooi voor wandelen.

First an announcement for the Dutch readers.

Zoek je een coach die de natuur inzet tijdens de gesprekken? Paul’s buitencoaching heeft nog geen site, maar neem contact op via Paulvanvenrooij@hotmail.com of +31624578008.

De volgende BOS-BAD data van 2018 zijn:
21 oktober, 11 november, 2 en 23 december. Meer info in de blog van 14 oktober 2018.

Plea for walking

“Daily walking provides a drastic improvement in health (Dr. Mike Evans).”

Whoever starts today feels more relaxed and gets a better mood. After a week you will notice that your condition improves.

This week I would like to point out the positive influences of walking on our bodies.

It may not be wise to just start a long walk without being trained, but first build up your walking pace step by step. The condition can best be built up first by walking regularly. Therefore, walk upright and relaxed, at a pace that is easy to maintain. Do not make passes too big, wrap your feet well and let your arms move smoothly.

Scientific research (among others by Hans Savelberg, senior lecturer in movement sciences at Maastricht University) shows that often taking a walk is healthier than short  intensive exercises.

Remember that there are 9 positive influences of walking. Positive influences on your body and mind.

 • Muscles and bones. Walking strengthens the muscles and bones and therefore reduces the chance of osteoporosis (bone loss). Those who walk a lot build up new bone mass. Walking helps to build up the cartilage and thereby move more smoothly.
 • Heart and vessels. Daily walking lowers blood pressure and cholesterol levels in the blood. It also improves the condition of the heart and blood vessels. The risk of heart problems is already falling by 50% when people are active one hour per week.
 • Lungs. Whoever walks a lot, increases the lungs ability to absorb oxygen.
 • Type 2 diabetes. Decrease the function of the pancreas that produces insulin. Often it is also called aging sugar, but this form of diabetes also occurs more often at younger people. Daily walking reduces the risk of type 2 diabetes by 58%.
 • Brain. For people who remain physically and mentally active throughout their lives, the risk of Alzheimer’s disease decreases by 20 to 50%. For those who are already suffering from dementia, walking is healthy. Hikers are more cheerful and their memory functions better.
 • Depression. Walking works against stress and depressive feelings. Anxiety disorders decrease by almost half.
 • Night’s rest. Walking is good for the biological clock, which makes sleeping better and better. Also the quality of sleep improves.
 • Overweight. An hour of solid walking (5 km per hour) costs about 240 kilocalories. Those who walk for half an hour every day can therefore lose weight. About one kilo in two months and six kilos in a year.
 • Intestines. Daily walking stimulates the metabolism and is good against bowel obstruction.

The above-mentioned health effects can be called by walking every day during a shorter period of time.

Whoever starts today feels more relaxed and gets a better mood. After a week you will notice that your condition improves.

If you take a daily walk, you will meet nice places in nature and it will help you to feel better in your own skin. Yes. I am an outdoor coach, but one who is absolutely convinced of the positive effect of walking on your body and mind.

I know that not everyone can walk intensively. Every walk, however limited, has positive effects on your body and brain.

The good thing about walking is that you can start again at any time of the day.

Pleidooi voor wandelen

“Dagelijks wandelen levert een drastische verbetering van de gezondheid op (Dr Mike Evans).”

Wie vandaag begint, voelt zich meer ontspannen en krijgt een beter humeur. Na een week ga je al merken dat je conditie verbetert.

Deze week wil ik graag wijzen op de positieve invloeden van wandelen op ons lichaam.

Het is misschien niet verstandig om zomaar ongetraind een lange wandeling te starten, maar dat je stap voor stap je wandelritme opbouwt. De conditie kan het best eerst opgebouwd worden door regelmatig te wandelen. Loop daarom dan ook rechtop en ontspannen, in een tempo dat gemakkelijk vol te houden is. Maak passen niet te groot, wikkel je voeten goed af en laat je armen soepel mee bewegen.

Uit wetenschappelijk onderzoek (o.a. door Hans Savelberg, hoofddocent bewegingswetenschappen Universiteit Maastricht) blijkt dat veel wandelen gezonder is dan kort intensief bewegen.

Bedenk dat er 9 positieve invloeden van wandelen zijn. Positieve invloeden op jouw lichaam en geest.

 • Spieren en botten. Wandelen versterkt de spieren en botten en vermindert daardoor de kans op osteoporose (botontkalking). Wie veel loopt bouwt nieuwe botmassa op. Wandelen helpt het kraakbeen op te bouwen en daardoor soepeler te bewegen.
 • Hart en bloedvaten. Dagelijks wandelen verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed. Ook verbetert het de conditie van hart en bloedvaten. Het risico op hartproblemen daalt al met 50% als mensen één uur per week actief zijn.
 • Longen. Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de longen om zuurstof op te nemen.
 • Diabetes type 2. Afname van de functie van de alvleesklier die insuline produceert. Vaak wordt het ook wel ouderdomssuiker genoemd, maar deze vorm van suikerziekte komt ook vaker bij jongere mensen voor. Dagelijks wandelen verlaagt het risico op diabetes type 2 met 58%.
 • Hersenen. Bij mensen die hun hele leven lichamelijk en geestelijk actief blijven, vermindert de kans op Alzheimer met 20 tot 50%. Ook voor wie al dementeert, is wandelen gezond. Wandelaars zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter.
 • Depressie. Wandelen werkt tegen stress en depressieve gevoelens. Angststoornissen nemen met bijna de helft af.
 • Nachtrust. Wandelen is goed voor de biologische klok, waardoor in- en doorslapen beter lukken. Ook de kwaliteit van de slaap verbeterd.
 • Overgewicht. Een uur stevig doorlopen (5 km per uur) kost ongeveer 240 kilocalorieën. Wie dagelijks een half uur wandelt, kan dus flink afvallen. Ongeveer één kilo in twee maanden en zes kilo in een jaar.
 • Darmen. Dagelijks wandelen stimuleert de stofwisseling en is goed tegen darmverstopping.

Bovengenoemde gezondheidseffecten roep je op door lagere tijd elke dag wandelen.

Wie vandaag begint, voelt zich meer ontspannen en krijgt een beter humeur. Na een week ga je al merken dat je conditie verbetert.

Als je dagelijks een wandeling maakt, dan ontmoet je leuke plekken in de natuur en het helpt je beter in je vel te zitten. Ja. Ik ben buitencoach, maar wel eentje die absoluut overtuigd is van het positieve effect van wandelen op jouw lichaam en geest.

Ik weet dat niet iedereen intensief kan wandelen. Elke wandeling, hoe beperkt dan ook, heeft positieve effecten op jouw lichaam en brein.

Het mooie van wandelen is dat je er op elk moment van de dag opnieuw mee kunt beginnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s