Walking aimlessly. Doelloos wandelen.

First an announcement for the Dutch readers.

Zoek je een coach die de natuur inzet tijdens de gesprekken? Paul’s buitencoaching heeft nog geen site, maar neem contact op via Paulvanvenrooij@hotmail.com of +31624578008.

De volgende BOS-BAD data van 2018 zijn:
21 oktober, 11 november, 2 en 23 december.

Walking aimlessly.

The Netherlands is still submerged in heat records. The temperatures of October 2018 are disproportionate. Unwilling in October 2018 I can sit outside at temperatures well above 20 degrees Celsius.

From the song “Today I Am Going to Walk” by Acda & De Munnik I got a few inspiring sentences:

“I’ve started walking anyway
I can see where I am
Deep valleys, beautiful paths
I gleam at what I say almost silently inaudibly whispering
Where I walked
Is from now on a road
Today I went walking
Because that’s what I wanted ‘

The photo with this message was taken last Monday at the Brunssummerheide in the Netherlands. On the early Monday morning I just walked through the mist and sun without any purpose. Always a nice experience. Enjoying the view of a fairytale landscape. During the walk I like to take paths that are not so obvious. It is precisely those paths that often give me the most beautiful experience. Aimless and delayed walking and stopping now and then to smell or listen. The experience of nature.

What is aimlessly walking?

For me, aimless walking outside is in motion, without any form of striving. Although I can not escape the fact that in my mind I appreciate a cup of coffee on the terrace. At the end of the aimless walk I still have a goal? I do not make it too difficult for me. I do not strive for coffee on the terrace. No.

Wandering through the woods, I experience the wind and feel the breeze on my skin.

Wandering through the forest I experience the sound and I hear the birds singing.

Walking through the forest I see and see plants that I have never seen before.

Wandering through the forest I experience happiness and feel how nice my body is now.

Wandering through the woods, I experience the peace and feel how I walk slower.

Walking through the forest I experience smell and smell the forest.

Wandering through the forest I experience silence and stay with eyes closed once in a while.

Aimless and without striving a path to the left and then again to the right. Take time for an aimless walk. My experience of such walk differs from your experience. Everyone experiences this in their own way. Maybe you can also make such an aimless walk. Experience what an aimless walk means to you.

For me, an aimless walk feels very pleasant. Just to replace everything I normally need, for an experience. After a goalless walk, I feel part of nature again. As I indicated last weeks blog, I am sure that this walk is very good for my health. Also try an aimless walk.

The nice thing about aimless walking is that you can start at any moment of the day with it.

Doelloos wandelen.

Nederland is nog steeds ondergedompeld in warmterecords. De temperaturen van oktober 2018 zijn buitenproportioneel. Onwennig in oktober 2018 kan ik buiten zitten bij temperaturen van ver boven de 20 graden Cecius.

In het lied “Vandaag Ben Ik Gaan Lopen” van Acda & De Munnik haalde ik een paar inspirerende zinnen:

Ik ben hoe dan ook gaan lopen
Ik zie wel waar ik kom
Diepe dalen, mooie paden
Ik glim bij wat ik zachtjes haast onhoorbaar fluisterend zeg
Waar ik gelopen heb
Is van nu af aan van een weg
Vandaag ben ik gaan lopen
Omdat dat is wat ik wou’

De foto bij dit bericht is afgelopen maandag genomen op de Brunssummerheide in Nederland. Op de vroege maandagochtend liep ik zomaar doelloos door mist en zon. Altijd een mooie belevenis. Genieten van het zicht op een sprookjesachtig landschap. Tijdens de wandeling sla ik graag paadjes in die niet zo voor de hand liggen. Juist die paadjes schenken mij vaak de mooiste beleving. Doelloos en vertraagd wandelen en af en toe stilstaan om te ruiken of te luisteren. Het beleven van de natuur.

Wat is doelloos wandelen?

Voor mij is doelloos wandelen buiten in beweging zijn, zonder enige vorm van streven. Hoewel ik er niet aan ontkom dat ik in gedachten een kopje koffie op het terras erg op prijs stel. Aan het einde van de doelloze wandeling heb ik toch een doel? Ik maak het mij niet te lastig. Ik streef niet naar het kopje koffie op het terras. Neen.

Struinend door het bos beleef ik de wind en voel ik de bries op mijn huid.

Struinend door het bos beleef ik het geluid en hoor ik de vogels zingen.

Struinend door het bos beleef ik zien en zie planten die ik nog nooit gezien heb.

Struinend door het bos beleef ik geluk en voel hoe fijn mijn lichaam het nu vindt.

Struinend door het bos beleef ik de rust en voel hoe ik vertraagd wandel.

Struinend door het bos beleef ik geur en ruik het bos.

Struinend door het bos ervaar ik stilte en blijf af en toe eens met gesloten ogen staan.

Doelloos en zonder streven eens een paadje naar links en dan weer eens naar rechts. Tijd nemen voor een doelloze wandeling. Mijn beleving van zo’n wandeling verschilt van jouw beleving. Iedereen beleeft dit op eigen wijze. Misschien kun je zelf ook eens zo’n doelloze wandeling maken. Ervaar eens wat een doelloze wandeling voor jou betekent.

Voor mij voelt een doelloze wandeling erg prettig. Even alles wat ik normaal moet, vervangen voor een beleving. Na een doelloze wandeling voel ik mij weer onderdeel van de natuur. Zoals ik vorige week in de blog heb aangeven weet ik zeker dat deze wandeling heel erg goed voor mijn gezondheid is. Probeer ook eens een doelloze wandeling.

Het mooie van doelloos wandelen is dat je er op elk moment van de dag p[nieuw mee kunt beginnen.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s